PL EN
PARTNERZY
PARTNERS

Organizatorzy

Organizers

Regulamin

DZIEWIĄTE ZAWODY W RAMACH ŚLĄSKIEJ LIGI SPEEDCUBINGU ŚLS CHORZÓW 2014

REGULAMIN WYDARZENIA

 1. W wydarzeniu startować mogą jedynie osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji na stronie mistrzostw www.chorzow.kostkarubika.org, dokonały wpłaty wpisowego, zostały zaakceptowane do listy zawodników oraz odebrały identyfikator startowy podczas rejestracji na miejscu zawodów.
 2. Rejestracja na miejscu zawodów jest otwarta w godzinach od 7:20 do 8:00.
 3. Identyfikator jest dokumentem upoważniającym zawodnika do wejścia na scenę startową. Bez niego zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do obecności na sali zawodów w trakcie rozgrywania konkurencji, w której biorą udział jako zawodnicy oraz mieszacze.
 5. Brak obecności zawodnika w wyznaczonym czasie skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji (DNS).
 6. Brak mieszacza w wyznaczonym czasie skutkuje dyskwalifikacją z danej konkurencji (DNS). Dwukrotny, nieusprawiedliwiony brak mieszacza skutkuje dyskwalifikacją z mistrzostw.
 7. W całym budynku panuje absolutny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 8. Każdego dnia zawodnicy mają możliwość spożycia ciepłego posiłku, w wyznaczonej restauracji na terenie obiektu, okazując identyfikator. Zawodnicy nie korzystający z opcji obiadowej, mogą zamówić dowolny posiłek w firmach zewnętrznych i spożyć go poza salą startową.
 9. W strefie startowej mogą znajdować się jedynie zawodnicy wezwani przez prowadzącego oraz sędziowie.
 10. Osoby nagrywające ułożenia lub robiące zdjęcia muszą zachować odpowiedni odstęp od zawodnika (1,5 m). Nie wolno używać flesza podczas robienia zdjęć.
 11. Wejście na salę główną będą miały jedynie osoby posiadające identyfikator (zawodnicy, osoby funkcyjne). Wszystkie przypadki szczególne będą rozpatrywanie indywidualnie (np. opiekunowie młodych zawodników, przedstawiciele mediów).
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na sali. Każdy uczestnik odpowiada za swoje rzeczy osobiste.
 13. Zawodnik powinien być obecny na ceremonii zwycięzców, by mieć prawo do nagród/dyplomów/medali.
 14. Każdy uczestnik wydarzenia odpowiada za porządek na sali oraz zachowanie się w sposób nienaruszający komfortu pozostałych uczestników zawodów.
 15. Organizator - w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, regulaminu obiektu oraz regulaminu zawodów – zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z obiektu bez zwrotów kosztu wpisowego.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem WCA.

Regulations

The 9th Polish Open Rubik’s Cube Championships

EVENT REGULATIONS

 1. The only people that are allowed to take part in the competition are these, who register on the official website of the championships www.chorzow.kostkarubika.org, pay the registration fee, are officially accepted on the competitors’ list and collect the identifier during registration on the championships’ site.
 2. The registration desk on the day of the championships is open from 7:20 to 8:00.
 3. The identifier allows the participant to get onto starting stage. The participants without this document are not allowed to enter the stage.
 4. The participants are obliged to be present in the championships’ hall during the event in which they take part as competitors or mixers.
 5. If the participant is absent during the event he/she declared to take part in, it results in the disqualification of the competitor (DNS).
 6. If the mixer is absent during the given event, it results in disqualification from this event (DNS). Double unjustified absence of the mixer results in disqualification from the championships.
 7. Smoking and drinking alcohol inside the building is prohibited.
 8. Everyday hot meals are served for these who show the identifier in the canteen. The food bought outside should be eaten outside the championships’ site.
 9. Only the competitors called by the speaker and judges are allowed to be in the starting area.
 10. These who take photos or record the competitors are obliged to stand in a safe distance of 1.5m from the competitor. Using flash is forbidden.
 11. Entry to the site is possible for these who show valid identifier (e.g. competitors, members of the staff). Exceptions will be considered separately (e.g. legal guardians of under age, media, etc.).
 12. The organizers of the championships do not bear the responsibility for private belongings left unattended on the site.
 13. The competitors are obliged to take part in the awards ceremony to receive the prizes, diplomas or medals.
 14. Each participant is responsible for keeping order on the site of the championships, behaving in a way that does not break Health and Safety rules and should obey the regulations of the building as well as the regulations of the event.
 15. In case of breaking the Health and Safety rules, as well as event regulations, the organizers stipulate a right to disqualify and move the participant along without reimbursement of costs.

See the WCA regulations.